פטור מאחריות
  • להווה ידוע שלמדריך הרכיבה, ניר בן-ימיני, אין כל הכשרה ו/או הסמכה בהדרכת רכיבה על אופניים, כמו גם טיפול בסיסי בפציעות.
  • המארגנים אינם נושאים בכל אחריות לפגיעה בגוף, בנפש או ברכוש המשתתפים בהדרכה.
  • להווה ידוע שרכיבה על אופניים כרוכה במאמץ פיזי גדול. באחריות המשתתפים, ורק באחריותם, לוודא שאין להם שום מגבלה רפואית או אחרת לעמוד במאמצים אלה.
  • על המשתתפים לדעת שרכיבה על אופניים כרוכה בסיכון עד כדי סיכון חיים.
  • במקרה חירום יחולו כל ההוצאות על המשתתפים.